INFORMACJA
O ŚWIADCZENIU „Dobry start”
WYPŁACANYM W URZĘDZIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

Świadczenie „Dobry start” to 300 zł  jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną), aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole – otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Świadczenie przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym.
Świadczenie nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu. Nie będzie przysługiwać również dla dzieci uczących się w szkole policealnej, w szkole dla dorosłych oraz studentom.

Wniosek o świadczenie „Dobry start” – można składać online już od 1 lipca 2018r. przez stronę internetową empatia.mrpips.gov.pl  lub przez bankowość elektroniczną.
Od 1 sierpnia 2018r.  w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 będą przyjmowane wnioski w formie papierowej.
Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here